Được thành lập từ năm 2002, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam không ngừng đổi mới và phát triển, từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong sự phát triển bền vững đất nước. Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn TS. Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường -  Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về những kết quả đạt được trong 15 năm qua và chiến lược phát triển trong những năm tới.