Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội thảo tham vấn Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam ngày 18/03/2016