TIN TỨC
Tổ chức chương trình Lớp học môi trường tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tổ chức chương trình Lớp học môi trường tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Chủ đề Chiến dịch làm sạch thế giới năm 2016 là “Hãy hành động vì một môi trường đô thị xanh, bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường khu vực đô thị, hướng tới một đất nước xanh, bền vững. Mục tiêu đó thúc đẩy chúng ta luôn luôn hành động để bảo vệ môi trường sống xung quanh, hướng tới một môi trường sống trong lành, bền vững thông qua việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ phải biết, phải hiểu rõ về thực trạng môi trường cũng như cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết, phù hợp cho các bạn trẻ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn qua các năm
Tin tức nổi bật
VIDEO
Góc nhìn môi trường - Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015
Tài liệu tuyên truyền