Công khai thông tin Kết luận thanh tra

18:30:00  04/10/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 50 Kết luận thanh tra (có danh sách kèm theo) đối với tổ chức được cấp Giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn toàn quốc, kết quả thanh tra cho thấy:

- Có 14 tổ chức vi phạm hành chính bị xử phạt với tổng số tiền gần 03 tỷ đồng.

- 30 tổ chức được thanh tra có tồn tại nhưng đã khắc phục ngay khi Đoàn thanh tra nhắc nhở, một số tồn tại theo quy định pháp luật được phép kéo dài thời hạn thực hiện như việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động khí thải, nước thải… (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động của các tổ chức).

- 06 tổ chức qua thanh tra không có tồn tại, vi phạm.

 

Danh sách các tổ chức có vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính

TT

Tên tổ chức

Số kết luận/ngày, tháng, năm

Biện pháp xử lý

1

Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nhựa Việt Nhật

2051/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Xử phạt 30 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

2

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hà Nam

2052/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Xử phạt 45 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

3

Công ty TNHH Sợi hoá học Thế kỷ mới

2064/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Xử phạt 84 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

4

Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ

2065/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Xử phạt 140 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

5

Công ty TNHH Sung Bu Vina

2499/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Xử phạt 50 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

6

Công ty CP đúc và chế tạo khuôn mẫu CEM

2498/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

7

Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật

2838/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Xử phạt 100 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

8

Công ty TNHH IAVG

4112/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

9

Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

4105/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Xử phạt 70 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

10

Công ty TNHH Hoành chương

3466/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

Xử phạt 100 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

11

Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên

 

Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

12

Công ty TNHH Thép Hoà Phát Hưng Yên

3460/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

13

Công ty Cổ phần Hòa Chấn

2057/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Xử phạt 50 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

14

Công ty TNHH MTV Dadu VN

2500/KL-BTNMT

Xử phạt 465 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

 

Danh sách các tổ chức có tồn tại đã khắc phục

TT

Tên tổ chức

Số kết luận/ngày, tháng, năm

Biện pháp xử lý

1

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ

2053/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

2

Công ty TNHH Thành Dũng

2054/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

3

Công ty TNHH Tuấn Tài

2056/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

4

Công ty TNHH Mai Thanh

2058/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

5

Công ty cổ phần giấy Vạn Điểm

2059/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

6

Công ty TNHH hoá công nghiệp Triển Bằng

2060/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

7

Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương

2062/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

8

Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Thái

2063/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

Không cấp giấy xác nhận cho đơn vị nhận uỷ thác

9

Công ty Cổ phần giám định Đại Việt

2493/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

10

Công ty TNHH MTV Thuỷ Tú

2496/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

11

Công ty CP SX&TM Tổng hợp Hưng Thành

2494/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Không cấp giấy xác nhận cho đơn vị nhận uỷ thác

12

Công ty TNHH Hợp Thành

2504/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

13

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

2503/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

14

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

 

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

15

Công ty TNHH Minh Hoàng

2835/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Không cấp giấy xác nhận cho đơn vị nhận uỷ thác

16

Công ty CP Thương mại Bảo Linh

2836/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

17

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố HCM

2837/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

18

Công ty CP ĐTTM và DVXNK Thuỷ Anh

2839/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

19

Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn

2840/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

20

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

3467/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

21

Công ty Cổ phần Thép Dana Ý

3464/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

22

Công ty TNHH Giấy Hưng Hà

3459/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

23

Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn

3461/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

24

Công ty Thép Vina Kyoei

4107/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

25

Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

4108/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

26

Công ty TNHH sản xuất Toàn cầu Lixil Việt Nam

4109/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

27

Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức

4111/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

28

Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Gò Sao

4113/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

29

Công ty TNHH Thép An Hưng Tường

4114/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

30

Công ty CP ĐT thương mại và DV XNK Thủy Anh

2839/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động

 

 

Danh sách các tổ chức không có tồn tại

TT

Tên tổ chức

Số kết luận/ngày, tháng, năm

1

Công ty Cổ phần Nhựa Lam Trân

2055/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

2

Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn

4106/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

3

HTX bao bì Hoàng Minh

3462/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

4

Công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu

3463/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

5

Công ty TNHH MTV Kankyo Japan

2497/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

6

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh

2061/KL-BTNMT ngày 06/5/2019