Công khai thông tin Kết luận thanh tra

10:15:00  21/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra một số tổ chức; trong đó, có một số tồn tại phải xử lý sau:

 

 

TT

Tên tổ chức

Số kết luận/ngày, tháng, năm

Tồn tại

Biện pháp xử lý

1

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh

84/KL-TTr ngày 20/02/2020

Đã lắp đặt thêm 01 lò hơi khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, không có giấy phép xả nước thải đối với thải giải nhiệt, không sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt.

Khẩn trương khắc phục các tồn tại, theo đúng các quy định của  pháp luật về bảo vệ môi trường;  trong quá trình hoạt động, Công ty phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung đã cam kết theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và  Giấy  xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2

Công ty TNHH MTV Việt Úc - Cà Mau

2724/KL-BTNMT ngày 21/5/2020

 - Thực hiện quan trắc về tài nguyên nước không đủ thông số phải quan trắc theo quy định.

- Tiến độ thực hiện Dự án chậm so với tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tại Dự án sản xuất giống tôm biển.

- Quan trắc đầy đủ các thông số phải quan trắc theo quy định trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Dự án sản xuất giống thủy sản tập trung Ngọc Hiển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án sản xuất giống tôm biển.

- Lập hồ sơ về miễn tiền thuê đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3

Công ty Cổ phần Nhựt Hồng

2725/KL-BTNMT ngày 21/5/2020

Đến thời điểm thanh tra còn 1,2 ha đất vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hạ tầng giao thông dự án chưa hoàn thành kết nối với hạ tầng giao thông khu vực; tỉ lệ lấp đầy tại Dự án thấp.

Sớm xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với khu vực, tạo thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, tăng tỉ lệ lấp đầy và đưa Dự án đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Màu phê duyệt.

4

Công ty Thương mại Địa ốc Hoàng Tâm

2726/KL-BTNMT ngày 21/5/2020

Tiến độ thực hiện Dự án (Giai đoạn 1) chậm; chấp hành chưa tốt pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Giai đoạn 1 của Dự án; sớm xây dựng hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, tăng tỉ lệ lấp đầy và đưa Dự án đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt.

- Lập hồ sơ, thủ tục để điều chỉnh lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc môi trường, tài nguyên nước và chế độ báo theo quy định;

- Thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác tài nguyên nước theo quy định.

5

Đối với Công ty Sài Gòn 268

2727/KL-BTNMT ngày 21/5/2020

Chậm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.