Kết luận thanh tra về việc chấp hành các qui định của pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long

14:39:00  27/06/2019

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận thanh tra về chấp hành các qui định của pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long.

 

 

Chi tiết nội dung Kết luận xem tại đây