Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14:33:00  27/02/2019

Thực hiện Quyết định số 1732/QĐ-TCMT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh Thái Bình và Yên Bái, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà, Công ty TNHH Khai phát Đài Tín, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp, Công ty TNHH May texhong Thái Bình, Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thụy Hải, Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

 

​Kết luận thanh tra đối với từng cơ sở xem tại đây.