Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14:36:00  23/04/2019

​Thực hiện Quyết định số 1732/QĐ-TCMT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh Thái Bình và Yên Bái, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình​.

 

 

Kết luận thanh tra đối với từng cơ sở xem tại đây.