Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

14:30:00  22/12/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 7236/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

 

 

Chi tiết nội dung Kết luận thanh tra xem tại đây