Thông báo các Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TNMT năm 2018

11:09:00  09/07/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn các tỉnh Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Bắc Giang, An Giang.

Danh mục các Kết luận thanh tra tại đây