Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

13:36:00  22/03/2018

Ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 872/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018, thay thế cho Quyết định 2965/QĐ-BTNMT.

Theo đó 6 đơn vị trực thuộc được giao chủ trì các cuộc thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước.

 

Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra hành chính theo quy định đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Quảng Nam, Cà Mau; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Nam Định, TP.Hồ Chí Minh, Bình Định, Thừa Thiên Huế, TP Cần Thơ, Đồng Tháp; giám sát các đoàn thanh tra; thanh tra, kiểm tra đột xuất, thanh tra lại; giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu tại, tố cáo theo thẩm quyền.

 

Tổng cục Quản lý đất đai thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế theo Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020”; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục; Thanh tra, kiểm tra đột xuất.

 

Tổng cục Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam; Thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường kênh Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Châu Giang, và sông Duy Tiên; Thanh tra, kiểm tra đột xuất.

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng đã được thanh tra, kiểm tra các năm 2015, 2016, 2017; Thanh tra, kiểm tra đột xuất.

 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thanh tra công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (đối với đơn vị có chức năng quản lý nhà nước) và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển); Thanh tra, kiểm tra đột xuất.

 

Cục Quản lý tài nguyên nước thanh tra việc thực hiện vận hành điều tiết của các hồ chứa quy định tại các Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tưởng Chính phủ ban hành; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong việc tuân thủ các nội dung quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên các lưu vực sông; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong việc tuân thủ các nội dung quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Thanh tra, kiểm tra đột xuất.

 

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây

 

CTTĐT

 

CTTĐT