Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 3 cơ sở trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

13:08:00  31/07/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà về thanh tra toàn diện công tác BVMT của các cơ sở có hoạt động sản xuất, xả thải ra sông Bưởi, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các cơ sở trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngày 17/5, Bộ TN&MT đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT đối với 3 cơ sở, đó là: Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hòa Bình); Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình; Trang trại chăn nuôi gia công heo của ông Nguyễn Ngọc Sáng với tổng số tiền là gần 4 tỷ đồng.

   

  Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng bị phạt 1.926.666.300 đồng và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng. 

  Công ty đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau: Không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận, kiểm tra, thanh tra về BVMT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện không đúng nội dung yêu cầu, tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; đổ, thải chất thải rắn thông thường không đúng quy định về BVMT trong trường hợp khối lượng chất thải từ 100 tấn trở lên; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định; báo cáo không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý chất thải nguy hại; không sao gửi sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có địa điểm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; không có Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 2.000 m3/ngày (24 giờ).

   

  Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình bị phạt 1.783.332.600 đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 6 tháng.

  Công ty đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau: Không lập, phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường theo quy định; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không xây lắp công trình BVMT theo quy định; không vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải của dự án theo quy định; không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định và gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức; không có Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định; đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 5 m3 (hoặc tấn) đến dưới 10 m3 (hoặc tấn) trái quy định; không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về BVMT theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 2.000 m3/ngày (24 giờ); xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 400 m3/ngày (24 giờ).

   

  Trang trại chăn nuôi gia công heo của ông Nguyễn Ngọc Sáng bị phạt 194.166.300 đồng và bị đình chỉ hoạt động xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng.

  Trang trại chăn nuôi đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau: Không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; xây lắp không đúng, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý môi trường theo nội dung cam kết BVMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3 /ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày (24 giờ).

   

  Các quyết định xử phạt đình chỉ 3 cơ sở trên tính từ ngày 20/5/2016 và được công bố công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP.

   

  Các chủ cơ sở phải đình chỉ và khắc phục hậu quả vi phạm do các hành vi vi phạm hành chính nêu trên gây ra. Đồng thời, các cơ sở này phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do các hành vi vi phạm hành chính gây ra. Bộ TN&MT yêu cầu các cơ sở phải báo cáo kế hoạch khắc phục xong các hậu quả vi phạm và gửi hồ sơ thiết kế xây dựng về Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Môi trường trước ngày 20/6/2016; hoàn thành việc khắc phục các hậu quả vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Môi trường trước ngày 30/9/2016 để kiểm tra, giám sát và xác nhận hoàn thành theo quy định.

  CTTĐT