Công bố công khai tổ chức vi phạm pháp luật đất đai

11:30:00  21/07/2020

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về công khai nội dung chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai theo quy định, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố công khai việc thực hiện dự án đầu chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư của Công ty TNHH Lộc Lợi (Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Chi tiết nội dung tại Công văn số 19804_Signed.pdf.