Công khai các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai tại Cao Bằng

16:05:00  29/12/2020

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về công khai nội dung chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai theo quy định; ngày 29/12/2020, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo số 3600/BC-STNMT về việc công khai các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật đất đai tại các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện 01 tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai và đã tiến hành xử lý vi phạm theo quy định. 

Cụ thể đó là: Trung tâm dạy nghề người tàn tật Học Yến, có diện tích khoảng 500m2 đất vi phạm tại Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. do góp vón bằng quyền sử dụng đất không đúng đối tượng quy định và đã bị xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng.

 

Chi tiết nội dung Báo cáo xem tại đây: VP Cao Bằng.pdf