Công khai tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai từ năm 2015 đến tháng 8/2020

15:56:00  25/08/2020

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó quy định việc công khai về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo Điểm b, Khoản 3, Điều 14 và Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải công khai Danh sách các tổ chức sử dụng đất từ năm 2015 đến tháng 8/2020; đồng thời cập nhật thông tin kết quả khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức. Chi tiết nội dung xem tại Công khai VP trên Cổng TTĐTT (2015-8.2020).rar .

 

Theo đó năm 2015 có 24 tổ chức vi phạm tại  các tỉnh, thành phố cụ thể như sau, gồm: An Giang (3), Bắc Giang (6), Bắc Kạn (4); Bình Thuận (12); Bà Rịa - Vũng Tàu (9); Đắk Lắk (8); Đắk Nông (50); Đồng Tháp (1); Hà Tĩnh (3);