Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng trong KCN Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đủ điều kiện thu hồi đất trong năm 2020

16:34:00  18/12/2020

Thực hiện Văn bản số 3413/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 14/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi rà soát việc đưa đất vào sử dụng của các Doanh nghiệp đầu tư vào KCN Hòa Phú và các hồ sơ liên quan. Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú lập danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú và đủ điều kiện thu hồi đất trong năm 2020 của các Doanh nghiệp sau:

 

 

1. Công ty Cổ phần giấy Thiên Phú, dự án: Nhà máy sản xuất giấy Carton, bao bì giấy

2. Xí nghiệp sản xuất VLXD không nung Mil Chil, dự án: Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung Mil Chil

3. Công ty Cổ phần SXTM phân bón XNK Xuân An, dự án: Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Xuân An

 

Chi tiết nội dung Văn bản xem tại đây: VP Đắk Lắk.pdf