Danh sách các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10:57:00  11/11/2020

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về công khai nội dung chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai theo quy định; ngày 13/10/2020, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản số 3844/TB-STNMT về việc công bố công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
 

Theo đó có 18 trường hợp vi phạm về đất đai, cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp Quảng Ngãi Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn;

2 .Công ty Cổ Phần xây dựng 706 tại Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành

3. Công ty TNHH Hồng Sơn tại Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

4. Công ty TNHH MTV Ngọc Quyên tại Xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ

5. Công ty TNHH Phú Điền, tại TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

6. Công ty Cổ phần xe khách Chín Nghĩa, tại P Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi

7. HTX Nông nghiệp Nghĩa Kỳ Bắc tại Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa

8. HTX Quảng Phú tại P Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

9. HTX NN Sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ tại P Nghã Lộ, TP Quảng Ngãi

10. HTX  Sản xuất kinh doanh dịch vụ NN Nghĩa Chánh tại P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi

11. Công ty TNHH Sản xuất Đại Kiệt tại Cụm Công nghiệp La Hà, Huyện Tư Nghĩa

12. Hộ kinh doanh Tài Lộc tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

13. Trường Mần non Sen Hồng tại P Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

14. Công ty Cổ phần dịch vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi tại P Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

15. Công ty Cổ phần Lương thực Quảng Ngãi tại P Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

16. Công ty TNHH Hải Dung tại P Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi

17. Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi tại Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa

18. Chi nhánh Công ty CP xây lắp vật liệu xây dựng V -Lâm Trường Trà Bồng tại Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng

 

Các vi phạm gồm: Sử dụng đất nhưng chưa lập đầy đủ hồ sơ về đất đai; Cho thuê đất trái quy định; Sử dụng đất nhưng chưa lập đầy đủ hồ sơ đất đai (lấn, chiếm đất nông nghiệp); Sử dụng đất mà chưa được cơ quan nhà nước cho phép...

 

Chi tiết nội dung Văn bản xem tại đây: VP Quảng Ngãi 2020.pdf