Công ty cổ phần VINAVICO bị xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng

16:43:00  29/09/2018

Ngày 28/9/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 924/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần VINAVICO.

 

Công ty cổ phần VINAVICO có địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0101910492 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 4 năm 2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 26 tháng 9 năm 2016.

Công ty được phép khai thác đá hoa tại khu vực núi Thâm Then, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái theo Giấy phép khai thác khoáng sản sô 466/GP- BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2011 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính như sau: Nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2017 cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chậm từ 30 ngày trở lên. Hành vi vi phạm hành chính nêu trên được xử phạt theo quy định tại khoản 4, Điều 35 Nghị định sổ 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khẳc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Cụ thể phạt tiền: 80.000.000 đồng, áp dụng đối với tổ chức vi phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Số tiền phạt quy định tại Điều 1, Công ty phải nộp vào Tài khoản “7111”, Chương “026”, mã nội dung kinh tể (tiểu mục) “4299” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (do Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội ủy nhiệm thu) trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Trên chứng từ nộp phạt, phải ghi rõ nội dung nộp phạt, số quyết định xử phạt và tên cơ quan ra quyết định xử phạt (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Mã số 11120) và tên cơ quan quản lý thu (Sớ Tài chính thành phố Hà Nội, Mã số 1058986).

Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ: số 6, Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.