Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật trong hoạt động khai thác của Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế

16:52:00  28/12/2018

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật trong hoạt động khai thác của Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế

Chi tiết trong File đính kèm

Cổng TTĐT