Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú

16:06:00  12/09/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 04 và 05 tháng 6 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực núi Lũ Mía, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Đoàn thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành kết luận thanh tra số 1983/KL-TTr như sau:


Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 2802282063 đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2015, thay đổi lần thứ 2 ngày 08 tháng 02 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp trong đó có ngành nghề khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực Núi Lũ Mía, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 453/GP-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 (trước đây cấp cho Doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú nhưng sau đó được đổi tên thành “Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú” tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017). Trữ lượng được phép khai thác 1.365.579 m3 (trong đó: đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 1.256.361 m3; đá khối tận thu sản xuất đá ốp lát là 109.218 m3); diện tích khu vực khai thác là 29.700 m2, mức sâu khai thác: +23 m, công suất khai thác 46.000 m3/năm, thời hạn khai thác 30 năm.

Sản lượng khai thác năm 2017: 7.139,5 m3 đá thành phẩm (trong đó: 7.083 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và 56,5 m3 đá ốp lát); 04 tháng đầu năm 2018: 550 m3 đá thành phẩm (trong đó: 550 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và 0 m3 đá ốp lát); năm 2016: Chưa tiến hành khai thác.

 

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký hợp đồng thuê đất.

 

Tuy nhiên, Công ty còn những tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản như sau: Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Khai thác không đúng trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 584/QĐ-XPVPHC ngày 12 tháng 6 năm 2018 đối với Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú về hành vi: Khai thác không đúng trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyến khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.

Để khắc phục những tồn tại trong thời gian tới, Tổng cục yêu cầu Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Khai thác đúng trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên, gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty TNHH sản xuất kinh vật liệu xây dựng Hoàng Tú đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.