Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Ngọc Viễn Đông

17:01:00  30/09/2018

Ngày 28/9/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 927/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Ngọc Viễn Đông.

Công ty TNHH thương mại Ngọc Viễn Đông (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam), có địa chỉ trụ sở chính: Tâng 15, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đảng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã sô 0101234036, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 4 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Công ty được phép thăm dò kaolanh felspat tại khu vực khu vực xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số 376/GP-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2017.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau: Nộp báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản năm 2017 chậm quá 30 ngày kê từ ngày cuôi cùng của kỳ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản. Hành vi vi phạm nêu trên được xử phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Cụ thể phạt tiền: 50.000.000 đồng, áp dụng đối với tổ chức vi phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định sô 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đã quá 30 ngày trở lên kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thăm dò quy định trong giấy phép tham dò khoáng san nhưng chưa trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Hành vi nói trên vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định so 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cương chể thi hành theo quy định của pháp luật.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1, Công ty phải nộp vào Tài khoản “7111”, Chương “026 , mã nội dung kinh tế (tiểu mục) “4299” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (do Kho bạc Nhà nước thanh phố Hà Nội ủy nhiệm thu) trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) kể từ ngày nhận được Quyềt định xử phạt. Trên chứng từ nộp phạt, phải ghi rõ nội dung nộp phạt, so quyết định xử phạt và tên cơ quan ra quyết định xử phạt (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Mã số 11120) và tên cơ quan quản lý thu (Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Mà sỏ 1058986).

Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ: số 6, Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.