Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn

17:23:00  30/09/2018

Ngày 28/9/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 925/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn với số tiền 50 triệu đồng.

 

Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn có địa chỉ trụ sở chính: Khu Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Mã số doanh nghiệp 2600279477. Công ty được phép thăm dò khoáng sản talc tại khu vực xã Long Cốc và xã Vàn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1093/GP-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau: Không nộp báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2017. Hành vi vi phạm nêu trên được xử phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Cụ thể phạt tiền: 50.000.000 đồng áp dụng đổi với tổ chức vi phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 33/2017/NĐ- CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Số tiền phạt quy định tại Điều 1, Công ty phải nộp vào Tài khoản “7111”, Chương “026”, mã nội dung kinh tế (tiểu mục) “4299” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (do Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội ủy nhiệm thu) trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Trên chứng từ nộp phạt, phải ghi rõ nội dung nộp phạt, số quyết định xử phạt và tên cơ quan ra quyết định xử phạt (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Mã số 11120) và tên cơ quan quản lý thu (Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Mã số 1058986).

Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tống cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ: số 6, Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.