Công khai tồn tại, vi phạm của 14 đơn vị hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

14:32:00  09/04/2017

Theo Kết luận thanh tra số 1661/KLTTr-BTNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra và phát hiện các vi phạm, tồn tại đối với 14 đơn vị hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

1/ Viện Nhiệt đới Môi trường (số 57A Trương Quốc Dung, Phường 10, quận Phú Nhuận): bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; thay đổi một trong các nội dung dẫn đến không đảm bảo điều kiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

2/ Công ty Cổ phần Tư vấ Môi trường Sài Gòn (45/1 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp): bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

3/ Công ty TNHH EUROFils Sắc ký Hải Đăng (Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1): không có văn bản bảo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

4/ Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường (Lô T2-6, đường D1, Khu Công nghệ cao, quận 9): không chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có Giấy phép quản lý chất thải nguy hại quá 12 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải theo quy định; không thu gom triệt để chất thải nguy hại theo chủng loại trong các bao bì chuyên dụng hoặc thiết bị lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (than hoạt tính); thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

5/ Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và tài nguyên (Tòa nhà A2, Khu phố 6, Linh Trung, quận Thủ Đức): không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không thu gom triệt để chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ tạm thời theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

6/ Trung Tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ & Môi trường – ETC (số 20 đường số 4, phường 15, quận Gò Vấp): Không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trinh quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không thu gom triệt để chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ tạm thời theo quy định; không thực hiện các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

7/ Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam (Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1): Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; thay đổi một trong các nội dung dẫn đến không đảm bảo điều kiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

8/ Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (159 Hưng Phú, phường 8, quận 8): thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môỉ trường theo quy định; hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; tẩy xóa Giấy chứng nhận; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 400 m3/ngày (24 giờ).

9/ Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu (số 607 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp): thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

10/ Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức - Trung tâm Phân tích Nghiên cứu môi trường (Chi nhánh Công ty có địa chỉ tại số 29/6D đường Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân): Không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không thực hiện các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

11/ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển môi trường Đại Việt (4C1 Khu Dân Cư Nam Long, Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12): Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

12/ Trung tâm Tư vấn CNMT & An toàn VSLĐ (COSHET) (số 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10): không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ).

13/ Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (Số 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình): Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

14/ Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam (Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1): bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; thay đổi một trong các nội dung dẫn đến không đảm bảo điều kiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.