Công khai vi phạm về bảo vệ môi trường của 31 tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

14:29:00  10/04/2017

Theo Kết luận thanh tra số 1661/KLTTr-BTNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra và phát hiện các vi phạm, tồn tại đối với 31 tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

1/ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 2 (936 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2) chủ dự án Khu dân cư Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2: chưa lập báo cáo ĐTM theo quy định pháp luật;

 

2/ Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) (938/180 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2) chủ dự án Khu dân cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2: không thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung của Đề án đã được phê duyệt 06 tháng/lần; không thực hiện việc Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường cho Chi cục BVMT và Ủy ban nhân dân Quận 2 định kỳ 06 tháng/lần.

 

3/ Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP (Cityland) (24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1) chủ dự án Khu dân cư Cityland tại số 168 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp: chưa kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thải; chưa lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án trước khi triển khai dự án; chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận.

 

4/ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (41 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1) chủ Dự án Khu nhà ở tại phường 14, quận Gò Vấp: chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt.

 

5/ Công ty CP ĐTXD và Khai thác CTGT 584 (30 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3) chủ đầu tư xây dựng và khai thác TGT 584: không thực hiện tất cả các nội dung trong bản Cam kết BVMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

 

6/ Công ty TNHH Riviera Point (Phường Tân Phú, Quận 7) chủ dự án Khu cao ốc phức hợp nhà ở - Thương mại tại phường Tân Phú, Quận 7: chưa thực hiện việc lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình môi trường, biện pháp BVMT trước khi dự án đi vào vận hành chính thức từ năm 2014 (Khối nhà 3,4,5 khu P1); thực hiện không đầy đủ về vị trí, tần suất và thông số giám sát trong chương trinh giám sát môi trường theo Báo cáo ĐTM; chưa lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

 

7/ Công ty Cổ phần Đức Khải (phường Phú Mỹ, Quận 7) chủ dự án Khu tái định cư Phú Mỹ, tại phường Phú Mỹ, Quận 7: chưa lập thủ tục xác nhận hoàn thành Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt; bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không thực hiện việc báo cáo về quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo Sổ chủ nguồn thải đã được cấp.

 

8/ Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (422 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7) chủ Dự án Khu căn hộ cao tầng phường Phú Thuận, quận 7: thực hiện không đầy đủ chương trình giám sát môi trường theo quy định; không bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; chưa ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định; chưa có sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; chưa có báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ cho cơ quan quản lý.

 

9/ Công ty TNHH TM-SX Tân Nhã Vinh (số 507 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) chủ dự án Khu nhà ở Tân Nhã Vinh, phường Thới An, quận 12: chưa lập Báo cáo ĐTM cùa dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

10/ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 (số 7-9 dường 1107 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8) chủ dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội 2 và Khu dân cư Trương Đình Hội 3, phường 16, quận 8: không thực hiện tất cả các biện pháp BVMT trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng dự án theo Báo cáo ĐTM đã đươc phê duyệt đối với Dự án Khu tái dinh cư Trương Đình Hội 2; không lập lại báo cáo ĐTM của dự án theo quy định của Dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội 2; chưa xây dựng trạm xử lý nước thải của dự án công suất 1.200m3/ngày đêm đối với Dự án Khu dân cư Trương Đình Hội 3; không thực hiện chương trình giám sát môi trường đối với tổng lượng thải và các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại định kỳ 03 tháng/lần; giám sát chất lượng không khí xung quanh định kỳ 06 tháng/lần đối với Dự án Khu dân cư Trương Đình Hội 3; chưa phân loại, lưu giữ và hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại theo quy định; không có kho lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời cả 02 dự án; không thực hiện việc Báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi đến cơ quan dã phê duyệt báo cáo ĐTM đối với 02 dự án.

 

11/ Công ty TNHH XD và KDN Điền Phúc Thành (số 41 đường Song Hành, phường An Phú, quận 2) chủ dự án Khu dân cư phường Long Trường, quận 9: chưa thực hiện các biện pháp BVMT theo Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

 

12/ Cty TNHH XD TM Vinh Dũng (A005 Chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3) chủ dự án xây dựng nhà ở kinh doanh tại phường Phú Hữu, Quận 9: không lập báo cáo ĐTM theo quy định.

 

13/ Công ty TNHH Ngân Thạnh (số 77 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân) chủ dự án dầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Long Bình, Quận 9: chưa lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án trước khi triển khai dự án; không thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường và báo cáo kết quả định kỳ cho Sở TN&MT (do dự án chưa triển khai thực hiện).

 

14/ Quỹ Phát triển nhà ở (số 121 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, Quận 3) chủ dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp, phường Hiệp Thành, Quận 12: không thực hiện các biện pháp BVMT đối với dự án theo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM.

 

15/ Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái (số 12/39 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh) chủ dự án Khu nhà ở Phước Kiền tại xã Phước Kiền, huyện Nhà Bè: không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ trong thời gian thi công xây dựng theo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM; không Báo cáo định kỳ kết quả giám sát môi trường cho Sở TN&MT và các cơ quan chức năng theo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM; chưa có kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

 

16/ Công ty TNHH An Tiến (số 07/1 Thành Thái, phường 14, Quận 10) chủ dự án Khu nhà ở xã Phước Kiền, huyện Nhà Bè: chưa cung cấp hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường, biện pháp BVMT cho cơ quan có thẩm quyền; chưa cung cấp kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý và báo cáo về cơ quan cấp phép định kỳ 6 tháng 01 lần; không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại; không có kho lưu giữ tạm thời chất thài nguy hại tại Dự án; không thực hiện việc báo cáo về quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo Sổ chủ nguồn thải đã được cấp.

 

17/ Công ty TNHH Sài Gòn may mặc xuất khẩu (số 45 Bùi Văn Thêm, phường 9, quận Phú Nhuận) chủ dự án sản xuất kinh doanh tại xã Tân Hạnh Tây, huyện Củ Chi: chưa lập Báo cáo ĐTM của dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

 

18/ Công ty TNHH MTV Sân Golf Củ Chi (Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) chủ dự án sân Golf, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi: không thực hiện giám sát chất lượng môi trường định kỳ đối với các nội dung đã nêu trong ĐTM trong quá trình thực hiện dự án.

 

19/ Công ty TNHH bệnh viện Đa khoa Hồng Đức (số 05 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) chủ dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2, phường An Phú Đông, quận 12: không thực hiện các biện pháp BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án theo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM.

 

20/ Doanh nghiệp tư nhân Thăng Long (Quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) chủ dự án đầu tư xây dựng xí nghiệp dệt kim - nhuộm vải, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi: không đăng ký, báo cáo theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại (bùn thải) quá 06 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải; bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (kho không có biển cảnh báo; không dán nhãn, mã chất thải nguy hại, không phân loại); chưa kê khai đầy đủ chất thải nguy hại (giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, thùng đựng hóa chất...) trong chứng từ theo quy định.

 

21/ Công ty TNHH TM XD KDN Thanh Nhựt (số 2/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, quận Bình Thạnh) chủ dự án Khu nhà ở tại xã Phước Kiền, huyện Nhà Bè: không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo ĐTM được phê duyệt; không gửi báo cáo đến Sở TN&MT theo quy định tại Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM.

 

22/ Công ty Cổ phần Địa ốc Phúc Yên (31-33 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân Bình) chủ dự án Khu liên hợp Văn phòng - Thương mại - Chung cư và Thể dục thể thao Phúc Yên: Trạm xử lý nước thải của Khối nhà A chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa vào hoạt động; công ty chưa thực hiện thủ tục lập Đề án bảo vệ môi trương chi tiết (do thay đổi công năng và tầng cao Khối nhà A) theo quy định; Công ty giám sát môi trường định kỳ chưa đủ vị trí và tần suất giám sát theo quy định tại Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM; Công ty không lập sổ theo dõi lưu lượng xả nước thải hàng ngày, không thực hiện nghĩa vụ nộp phí BVMT về nước thải, không báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép định kỳ 06 tháng/lần theo quy định; công ty chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời theo quy định; công ty không báo cáo định kỳ về quản lý chất thải nguy hại với Sở TN&MT theo quy định.

 

23/ Cty CP đầu tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia (số 01 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình) chủ dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp Saigon Airport Plaza phường 2, quận Tân Bình: không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

 

24/ Công ty TNHH Him Lam (234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh) chủ dự án Khu nhà ở Chung cư Cao tầng phường 11, quận 6): thực hiện chương trình giám sát môi trường không đù tần suất 03 tháng/lần theo Bản cam kết BVMT đã được xác nhận; không có kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

 

25/ Công ty CP DV Tổng hợp Sài Gòn (số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1) chủ dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Phước -Tam Bình, quận Thủ Đức: không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM; không Báo cáo định kỳ kết quả giám sát môi trường cho Sở TN&MT và các cơ quan chức năng; chưa lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện Dự án; chưa tiến hành lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường, biện pháp BVMT theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại theo quy định.

 

26/ Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước (WASECO) (số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình) chủ dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp Waseco Plaza phường 2, quận Tân Bình: không thực hiện chương trình giám sát môi trường đối với lưu lượng nước thải, các thông số ô nhiễm đặc trưng cho nước thải, khí thải xung quanh định kỳ 03 tháng/lần, giám sát chất lượng môi trường không khí xung quang định kỳ 06 tháng/lần; không gửi báo cáo giám sát về cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định phê duyệt ĐTM.

 

27/ Công ty CP Bách Niên Gia (số 01 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1) chủ dự án Chung cư Trường Thọ, phường Trường Thọ. quận Thủ Đức: không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ trong quá trình thi công xây dựng tại dự án; không Báo cáo định kỳ kết quả giám sát môi trường cho Sở TN&MT và các cơ quan chức năng; chưa thu gom triệt để chất thải nguy hại; không có kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

 

28/ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7) chủ dự án Khu dân cư phường Phú Thuận (Lacasa) tại phường Phú Thuận, quận 7: không giám sát chất lượng môi trường nước mặt 06 tháng/lần và giám sát chất lượng nước thải không đủ tần suất (03 tháng/lần) trong giai đoạn hoạt động của khối chung cư (1A, 1B gồm 352 căn hộ) theo quy định của Báo cáo ĐTM bổ sung đã được phê duyệt; không lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ gửi cho cơ quan cấp phép theo quy định.

 

29/ Công ty TNHH Tân Lập Sơn (77 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân) chủ dự án Khu nhà ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân: không lập Báo cáo ĐTM khi thi công Dự án.

 

30/ Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (số 72 Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, Quận 1) chủ dự án Khu đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ: không thực hiện chương trình giám sát môi trường, cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát và báo cáo Cơ quan Quản lý Nhà nước về BVMT theo quy định trong thời gian thi công san lấp 15,5ha.

 

31/ Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (Khu công nghiệp Đông Nam) Lô TT2-1, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi: không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định; chưa phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại phải đăng ký và quản lý theo quy định; Bùn thải sau hệ thống xử lý nước thải của KCN Đông Nam hiện còn tồn đọng trong kho với khối lượng 20.000kg chưa chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý; không có giấy xác nhận thực hiện công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; hệ thống quan trắc tự động sau hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa được kết nối với Sở TN&MT, sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải chưa ghi lượng bùn thải phát sinh theo quy định.