Công khai vi phạm về môi trường của 15 cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định

16:24:00  05/04/2017

Theo Kết luận thanh tra số 1318/KL-BTNMT ngày 24/3/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định, Bộ TN&MT công khai vi phạm về môi trường của 15 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

1/ Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam: tăng công suất lên gần 02 lần so với công suất thiết kế nhưng không lập lại báo cáo ĐTM trình cơ quan quản lý môi trường thẩm định, phê duyệt.

 

2/ Công ty Cổ phần VICEM bao bì Bút Sơn: xây dựng nhà kho trên khu đất mới nhận chuyển nhượng có diện tích sàn 6.700 m2 (hiện nay đã đổ mái tầng 1) trên diện tích đất 8.098,6 m2 nhưng không lập lại báo cáo ĐTM trình cơ quan quản lý môi trường thẩm định, phê duyệt.

 

3/ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định: thực hiện nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường năm 2015 không đúng tần suất; thông số quan trắc giám sát không đúng so với Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận; không lập báo cáo định kỳ tình hình quản lý chất thải nguy hại theo quy định.

 

4/ Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định: tại nhà máy nước Nghĩa An, CTNH được thu gom, phân loại, lưu giữ trong thiết bị lưu chứa nhưng chưa được dán mã phân biệt cụ thể; thực hiện lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng nội dung thông tin không đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

 

5/ Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định: chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường năm 2016 theo quy định.

 

6/ Công ty CP Lâm sản Nam Định: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Hòa Xá công suất 9.000 m3/năm thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi nhưng Công ty không thực hiện lập lại Báo cáo ĐTM trình cơ quan quản lý môi trường thẩm định, phê duyệt; không lập, phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường các nhà máy sản xuất, chế biến gỗ theo quy định.

 

7/ Công ty TNHH MTV Tổng hợp Hoa Việt: chưa thực hiện báo cáo chất thải nguy hại năm 2015.

 

8/ Bệnh viện Sài Gòn Nam Định: không báo cáo kịp thời thay đổi quy mô và hệ thống công trình bảo vệ môi trường đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện quan trắc, giám sát môi trường không đúng tần suất theo quy định.

 

9/ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam: không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không lập báo cáo định kỳ quản lý chất thải nguy hại gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

 

10/ Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh: không xây lắp công trình bảo vệ môi trường (Dự án đã đi vào hoạt động trong khi hệ thống xử lý nước thải chưa được xây dựng); không thực hiện nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định đối với dự án tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu; không bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không lập báo cáo định kỳ quản lý chất thải nguy hại gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

 

11/ Công ty TNHH Padmac Việt Nam: đã lập báo cáo giám sát, quan trắc môi trường định kỳ nhưng không gửi báo cáo tới cơ quan quản lý theo quy định.

 

 12/ Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định: không xây dựng công trình xử lý nước thải phát sinh tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch thành phố Nam Định trước khi xả ra môi trường.

 

13/ Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh: tại khu vực Nhà máy xử lý nước thải tập trung, một số thùng chứa hóa chất còn để ngoài trời mưa, nắng có thể ảnh hưởng tới môi trường xung quanh; bố trí khu vực lưu giữ tạm thời CTNH; thu gom, phân biệt, phân loại chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại.

 

14/ Công ty TNHH MTV Giầy Thành Bách Việt Nam: không lập lại báo cáo ĐTM trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận; chưa có biện pháp thu gom, phân biệt, phân loại chất thải rắn đúng quy định về bảo vệ môi trường trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

 

15/ Công ty CP Thương mại Mai Hương: thay đổi quy mô và ngành nghề của dự án sản xuất sợi hiện nay tại vị trí Lô đất C1 và Lô đất D2 (bao gồm Lô D2, Lô D4, Lô D) nhưng không lập lại báo cáo ĐTM trình cơ quan quản lý môi trường thẩm định, phê duyệt; không thực hiện báo cáo định kỳ quản lý CTNH; chưa thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát môi trường bao gồm: thu gom, phân biệt, phân loại chất thải; quan trắc, giám sát môi trường các nguồn thải; báo cáo kịp thời những thay đổi về ngành nghề sản xuất, nguồn phát thải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.