Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tại Dự án xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên cần khắc phục chậm tiến độ

14:03:00  30/01/2017

Bộ TN&MT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 364/KLTTr - BTNMT ngày 24/1/2017 về tình hình chấp hành pháp luật về TN&MT của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tại Dự án xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên.

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1) tại Dự án xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên; xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; Bộ TN&MT kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thị xã Hà Tiên là dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư phù hợp với chủ trương phát trien kinh tế, xã hội của địa phương và tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ có đất ở. Việc xây dựng và phê duyệt dự án, lập quy hoạch và giao đất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án của Công ty C&T cơ bản tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để làm cơ sở cho việc triển khai và thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số tồn tại và vi phạm cần khắc phục như:

Tiến độ thực hiện dự án của Công ty rất chậm (thời gian thực hiện dự án ban đầu là 08 năm (từ năm 2003 đến năm 2010), sau đó đã được gia hạn thêm, thời gian đầu tư xây dựng đến hết tháng 12 năm 2015 và thời gian hoàn thành quyết toán đến hết tháng 06 năm 2016). Tuy nhiên, tiến độ xây dựng dự án của Công ty vẫn chậm, đến nay Công ty C&T chưa xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình (như phần kiểm tra hiện trạng nêu trên), thời gian gia hạn thực hiện dự án đã hết nhưng Công ty vẫn chưa làm thủ tục để được cấp có thẩm quyền gia hạn tiến độ thực hiện dự án và gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Công ty chưa hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (chưa xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt ven các trục đường, chưa có hệ thông xử lý nước thải tập trung, chưa rải nhựa mặt đường, chưa làm vỉa hè các tuyến đường) và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (chưa nộp số tiền 38.560.790.240 đồng cho phần diện tích 5.068 ha đất ở tăng thêm) nhưng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho các hộ dân (567 lô đất) là trái với quy định tại Khoản 2 Điều 188 và Điểm a Khoản 1 Điều 194, luật Đất đai năm 2013;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám môi trường, theo quy định (tần suất giám sát môi trường) trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị mới thị xã Hà Tiên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2005; vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và vi phạm Điểm g Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 179/2013/ NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường (hệ thống đường cống thu gom nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung) là không đúng với quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; vi phạm Điểm m Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Nước thải sinh hoạt chung của Công ty và các hộ dân, các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước đã được Công ty chuyển nhượng nhà đất, giao đất trong dự án chưa qua xử lý tập trung, được đấu nối trực tiếp vào đường cống thoát nước mưa và chảy ra biển là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Khoản 3 Điều 37 Luật tài nguyên nước năm 2012.

Bộ TN&MT kiến nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở TN&MT: Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật về TN&MT đối với Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên;

Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh: Xác định số tiền Công ty C&T phải nộp vào ngân sách nhà nước cho phần diện tích 5.068 ha đất ở tăng thêm; Kiểm tra, giám sát việc đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên để dự án được đầu tư theo đúng quy hoạch, thiết kế và thời gian thực hiện đã được phê duyệt.

Yêu cầu Công ty C&T khẩn trương đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án theo quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt.

Chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên, cụ thể:

Thực hiện ngay thủ tục xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tổ chức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo thời gian quy định của cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Hoàn chỉnh xong cơ sở hạ tầng trước khi chuyển nhượng những lô đất còn lại của dự án; nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật cho phần diện tích 5,068 ha đất ở tăng lên theo quy hoạch của dự án; thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và các cam kết trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường; thực hiện ngay việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải của dự án, đảm bảo nước thải của dự án được thu gom hoàn toàn và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả ra môi trường (biển).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên trước ngày 31 tháng 3 năm 2017 và thông báo kết quả đến Bộ TN&MT./.