Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển Kiên Giang tại Dự án Nhà hàng Gió Biển còn nhiều tồn tại về công tác bảo vệ môi trường

20:25:00  30/01/2017

Bộ TN&MT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 365/KLTTr - BTNMT ngày 24/1/2017 về tình hình chấp hành pháp luật về TN&MT của Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển Kiên Giang tại Dự án Nhà hàng Gió Biển.

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT của Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển Kiên Giang tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Gió Biển; Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; Bộ TN&MT kết luận như sau:

Dự án Nhà hàng Gió Biển là dự án đầu tư phù hợp với chủ trưcmg phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhà hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Việc thuê đất và thuê mặt nước biển đế làm Nhà hàng, việc lập Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Nhà hàng của Doanh nghiệp cơ bản tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để làm cơ sở cho việc triển khai và thực hiện dự án.

Tuy nhiên Doanh nghiệp còn một số tồn tại và vi phạm sau:

Chưa sử dụng hết diện tích mặt nước biển đã thuê (còn 568 m2 mặt nước biển chưa sử dụng);

Không thực hiện các nội dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (Giấy xác nhận đăng ký số 43/XN-ƯBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá);

Xả thải trực tiếp xuống biển không qua xử lý (07 ống xả thải); không lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đối với tất cả các điểm xả thải;

Sử dụng hai giếng khoan nước dưới đất nhưng không lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước khai thác, không có giấy phép khai thác nước dưới đất của cơ quan có thẩm quyền.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở TN&MT: Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật về TN&MT đối với Dự án công trình Nhà hàng Gió Biển.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phổ Rạch Giá kiểm tra, giám sát việc đầu tư thực hiện Dự án công trình Nhà hàng Gió Biển để dự án được đầu tư, thực hiện theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được phê duyệt.

Yêu cầu Doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hàng Gió Biển, cụ thể:

Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; đấu nối tất cả các đường ống nước thải vào hệ thống xử lý nước thải của dự án, đảm bảo nước thải của Nhà hàng được thu gom hoàn toàn và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả ra môi trường biển;  Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước khai thác tại hai giếng khoan nước dưới đất; Làm thủ tục xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật;

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên trước ngày 31 tháng 3 năm 2017 và thông báo kết quả đến Bộ TN&MT./.