Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây

10:30:00  27/02/2019

​Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-TCMT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội​, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn, Hợp tác xã Thành Công, Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long.

 

​Kết luận thanh tra đối với từng cơ sở xem tại đây.