Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1416/QĐ-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

16:20:00  24/08/2018
Thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long, Công ty Cổ phần Hanel, Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Giao thông Hồng Hà, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long, Công ty TNHH Phát triển Nội Bài, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Hiệp hội công thương Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Tây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại Tân Cương, Công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Him Lam - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Goshi - Thăng Long, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức.