Nội dung công khai thông tin theo điểm b, Khoản 3, Điều 57 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

21:39:00  05/12/2018

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 2.930.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) đối với 06 tổ chức, cụ thể:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Trọng Khang có địa chỉ tại Số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1801364272 cấp lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ. Ngành nghề sản xuất: Sản xuất nhựa. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với Giấy xác nhận số 01/GXN-STNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ; sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với Giấy chứng nhận số 103/CN-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. Tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là: 780.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng) và không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung do: Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã có Quyết định số 4555/QĐ-STNMT về việc thu hồi Giấy xác nhận số 01/GXN-STNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 và Giấy chứng nhận số 103/CN-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2014 đã hết thời hạn.

 

2. Công ty Cổ phần Đúc và Chế tạo khuôn mẫu CEM có địa chỉ tại Lô 5, L6, K10, K12 đường D5, KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3801036204, cấp lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước. Ngành nghề sản xuất: Sản xuất đúc đồng và hạt nhựa. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở mình cho tổ chức, cá nhân khác. Xử phạt tiền là 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng) và không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung do Giấy chứng nhận số 16/GCN-STNMT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước đã hết thời hạn.

 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Ý Úc Việt (nay là Công ty TNHH IAVG) có địa chỉ tại Officetel 4.33, Tầng 4, Sunrise City - North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0305614396, cấp lần đầu ngày 03 tháng 4 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề sản xuất: Sản xuất nhựa tái chế. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở mình cho tổ chức, cá nhân khác. Xử phạt tiền là 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng) và tước quyền sử dụng Giấy xác nhận số 51/GXN-BTNMT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

4. Công ty TNHH MTV Dadu Việt Nam có địa chỉ tại Lô 14-16-18-20 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận đầu tư số 502043000261 cấp ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm nhựa. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình cho tổ chức khác; thực hiện giám sát định kỳ năm 2018 không đầy đủ. Tổng tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 465.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng) và tước quyền sử dụng Giấy xác nhận số 30/GXN-BTNMT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

5. Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên, có địa chỉ tại Khu I, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Giấy phép kinh doanh số 0600389148 cấp lần đầu ngày 25 tháng 7 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. Ngành nghề sản xuất: Tái chế hạt nhựa và các sản phẩm nhựa là bao bì, màng túi mỏng. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở mình cho tổ chức khác. Xử phạt tiền là 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng) và tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số 54/GXN-BTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

6. Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, có địa chỉ tại KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900629369, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thép. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình cho tổ chức khác. Xử phạt tiền là 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng) và không áp dụng hình thức xử phạt bố sung do Giấy xác nhận số 78/GXN-BTNMT 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết thời hạn.