Công khai vi phạm về tài nguyên nước của 13 cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định

16:26:00  06/04/2017

Theo Kết luận thanh tra số 1318/KL-BTNMT ngày 24/3/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định, Bộ TN&MT công khai vi phạm về tài nguyên nước của 13 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

1/ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao: chi nhánh Nam Định xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí quy định trong giấy phép; thực hiện báo cáo tình hình xử lý nước thải, xả nước thải về Sở TN&MT tỉnh Nam Định nhưng không đầy đủ nội dung theo quy định.

 

2/ Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam: không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình khai thác, sử dụng, thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải theo quy định.

 

3/ Công ty Cổ phần VICEM bao bì Bút Sơn: không báo cáo định kỳ tình hình xả nước thải vào nguồn nước.

 

4/ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định: không thực hiện lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước khai thác; báo cáo định kỳ về tình hình khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định chưa có nội dung quan trắc, giám sát nguồn nước khai thác theo giấy phép.

 

6/ Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định: không lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng nước thải tại điểm xả vào kênh dẫn nước của TP Nam Định.

 

7/ Bệnh viện Sài Gòn Nam Định: xả nước thải vào nguồn nước trong tháng 9/2016 vượt khoảng 20 m3/ngày so với lưu lượng xả nước thải tối đa giấy phép đã cấp.

 

8/ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam: không lập báo cáo định kỳ về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định; tại điểm khai thác nước mặt sông Đào không lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng.

 

9/ Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh: khoan và khai thác trái phép nước dưới đất tại 02 giếng khoan sâu hơn 100 m, đường kính giếng 130 mm; không thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất đối với 02 giếng khoan.

 

10/ Công ty TNHH Universal Candle Việt Nam: than rơi, vãi do quá trình vận chuyển từ kho chứa than đến khu vực lò hơi dẫn đến khi trời mưa nước nhiễm than chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước mặt của nhà máy và chảy vào hệ thống thoát nước mặt của khu công nghiệp.

 

11/ Công ty TNHH Padmac Việt Nam: than rơi, vãi do quá trình vận chuyển từ kho chứa than đến khu vực lò hơi dẫn đến khi trời mưa nước nhiễm than chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước mặt của nhà máy và chảy vào hệ thống thoát nước mặt của khu công nghiệp.

 

12/ Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định: trạm bơm cấp I có 02 địa điểm khai thác nước sông Đào cấp cho Nhà máy sản xuất nước sạch thành phố Nam Định không lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng; khai thác nước mặt sông Đào để xử lý tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch TP Nam Định trong thời gian dài vượt công suất quy định trong giấy phép (trong đó có ngày vượt 15.000 m3/ngày đêm); tính trung bình trong tháng 9, 10 năm 2016 lượng nước mặt khai thác trung bình mỗi ngày vượt lưu lượng trong giấy phép đã cấp là 14.500 m3/ngày; khai thác nước mặt sông Đáy để xử lý tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch Ý Yên vượt công suất đến 700m3/ngày đêm nhưng công ty không báo cáo cơ quan quan lý nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh lưu lượng khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế; xả nước thải vào nguồn nước tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch TP Nam Định (tạm tính 385 m3/ngày đêm) không có giấy phép; báo cáo định kỳ về tài nguyên nước không phản ánh đúng số liệu thực tế về lượng nước khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước.

 

13/ Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh: không lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng khai thác nước mặt tại sông Đào; lưu lượng xả nước thải tối đa vượt quy định trong giấy phép (5.000 m3/ngày đêm). Sổ nhật kí vận hành ghi nhận ngày 14/9/2016 lượng nước xả thải là 5.705 m3/ngày đêm, ngày 24/9/2016 lượng nước thải là 5.750 m3/ngày đêm (xả nước thải vượt lưu lượng trong giấy phép 750 m3/ngày đêm).