Công khai 08 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy phép tại tỉnh Nam Định

16:18:00  03/04/2017

Theo Kết luận thanh tra số 1318/KL-BTNMT ngày 24/3/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định, Bộ TN&MT công khai danh sách 08 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy phép tại tỉnh.

1/ Công ty cổ phần NADECO, Km2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

2/ Công ty cổ phần BC&D, số 3 đường Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

3/ Viện Quy hoạch xây dựng Nam Định, số 70 Lê Quý Đôn, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

4/ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định, số 124, đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

5/ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đông Á, số 117 đường Bắc Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

6/ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định, số 9 Trần Nhật Duật, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

7/ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng V.P.T, số 345 Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

8/ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam, số 24 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

Bộ TN&MT đã yêu cầu các tổ chức, đơn vị này lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.