Sáng ngày 19/5, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22/5; Ngày Chim di cư thế giới 10/5 và Lễ trao danh hiệu Vườn Di sản ASEAN cho vườn Quốc gia Bái Tử Long.