Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ tối 4/6/2017