Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng ông Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đi thị sát khu vực làng nghề Minh Khai, Hưng Yên.