Đó là thông điệp mà đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng, thực hiện tại Lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tối 22/3 tại Hà Nội.