Chiều ngày 18/10, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tại một số xã thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.