Chiều 28/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị triển khai đồng bộ công tác nhân sự theo chức năng nhiệm vụ mới của Bộ. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ trưởng đã trao Quyết định bổ nhiệm đối với Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.