Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thống kê, chi trả tiền bồi thường thiệt hại và các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế vừa qua, ngày 23/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 5536/BTNMT-TCMT và số 5609/BTNMT-TCMT hướng dẫn và đôn đốc các tỉnh thực hiện quy trình tiêu hủy hải sản nhiễm độc đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường. Kinh phí tiêu hủy hải sản nhiễm độc được sử dụng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.