Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hỗ trợ khẩn cấp kinh phí gần 4,5 tỷ đồng để giúp các Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do bão lũ gây ra.